Inschrijvingen

Vanaf 1 september 2015 is er een inschrijvingsprocedure in alle scholen van Rotselaar.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020

Als je kind van het geboortejaar 2017 is, dan moet je deze inschrijvingsprocedure volgen:

a) Voorrangsperiode: broers en zussen van reeds op school ingeschreven kinderen en kinderen van personeel kunnen inschrijven op de schooldagen tussen 20 september en 20 oktober 2018. Wie tijdens deze periode zijn kind niet ingeschreven heeft, verliest zijn voorrang en moet wachten tot 1 maart 2019.

b) De inschrijfperiode voor de kinderen die geen voorrang hebben, start op de eerste schooldag van maart. Wanneer de capaciteit bereikt is, kan je je kind niet inschrijven. Hij/zij komt dan op een wachtlijst. Wanneer een leerling de school verlaat, komt het eerste kind op de wachtlijst in aanmerking voor een plaats op de school.

Capaciteit voor schooljaar 2019-2020

Het schoolbestuur heeft het maximum aantal leerlingen dat kan opgevangen worden, als volgt bepaald:

  • De capaciteit voor het niveau kleuteronderwijs: peuterklas: 25 kleuters en K1,K2,K3: 100 kleuters
  • De capaciteit voor het niveau lager onderwijs: 190 leerlingen

Mijn kind is geboren in 2017:

Mijn zoon/dochter heeft al een broer en/of zus op school: inschrijven op de schooldagen tussen 20 september en 20 oktober 2018.
Dochter/zoon van een personeelslid van de school: inschrijven op de schooldagen tussen 20 september en 20 oktober 2018.
Mijn zoon/dochter komt voor het eerst naar deze school: de inschrijvingen starten op vrijdag 1 maart 2019 om 9u.  

Je kan altijd een afspraak maken via directie@gbshetnest.be voor een rondleiding of om je in te schrijven.