Oudercomité

 

laptops

 

apenparcours

 

speelplaatsmateriaal LS

 

mezzanine

 

speelplaatsmateriaal KS

 

Elk kind heeft het recht op een warm nest.

Wie zijn we?

Als oudercomité willen we dit helpen verwezenlijken zodat kinderen zichzelf kunnen zijn,
zich goed voelen en elke dag graag naar school komen.
Het oudercomité bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich inzetten met een hart voor de school en voor de kinderen.
Het oudercomité wil hiervoor steeds in constructief overleg samenwerken met de school.

Onze doelen

Onze doelen zijn het leven op school ondersteunen en bijdragen aan de ontplooiing van de kinderen.
Ook willen we de financiële bijdrage van de ouders zo beperkt mogelijk houden.
Verder vertegenwoordigen we de ouders en leerlingen naar directie en leerkrachten door de contacten te onderhouden.
Graag ondersteunen we ook de school door het helpen bij verschillende activiteiten.

Wat doen we?

Wij ondersteunen de school en de activiteiten die zij organiseert.
In samenspraak met de directie en de leerkrachten zetten wij zelf ook heel wat activiteiten op touw.
Overzicht activiteitein : grootouderfeest – sinterklaasfeest – schoolfeest – spaghettifeest – werken tijdens festivals in Werchter – Receptie voor de
kinderen en ouders van L6 – wafelverkoop …

De centjes die we verdienen met de georganiseerde activiteiten, worden geïnvesteerd in de school met onze doelen in het achterhoofd:

Financiële bijdrage voor de onkosten van sportactiviteiten, leeruitstappen, culturele activiteiten
Startbedrag voor de leerkrachten bij begin van schooljaar
Gratis turnzak voor leerlingen van het eerste leerjaar (afscheidscadeau derde kleuterklas)
Afscheidscadeau voor de kinderen van het zesde leerjaar
Extra financiële bijdrage per kind voor de bosklassen, zeeklassen, ruimteklassen, …
Zwemmen derde kleuterklas
Attenties voor Sinterklaas
Busvervoer bij uitstappen

Samenstelling

BESTUUR:
Voorzitter: Veerle Aerts
Ondervoorzitter: Piet Vanhalst
Penningmeester: Sam Wouters
Secretaris: Silke Verheyen

LEDEN:
Peuterklas: 
Gordts Leslie & Segers Karen 
K1: Vanhalst Piet & Van Meensel Pieter
K2: 
Schoolmeesters Telly & Van Assche Bert
K3: Busseniers Gwen & Vissenaekens Dieter
L1A: Kresovic Milica & Lenaerts Katrien
L1B: Vandoren Sara & Verheyen Silke
L2A: Bammens Els & Verlaenen Ief
L2B: Vanachter Koen
L3: Van Herck Stefanie & Wouters Sam
L4A: Vermaelen Filip & Wouters Dries
L4B: Wouters Dries & De Graeve Kristine
L5: De Wever Ynte
L6: Aerts Veerle & Leeman Liv

Onze doelen zijn het leven op school ondersteunen en bijdragen aan de ontplooiing van de kinderen.
Ook willen we de financiële bijdrage van de ouders zo beperkt mogelijk houden.

U kan het oudercomité bereiken op oudercomite@gbshetnest.be