CLB

Wat is een CLB?

 • Een centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten of schooldirecties een beroep kunnen doen voor hulp, informatie of begeleiding.

Elke school werkt samen met een CLB.

 • Wij informerenhelpenbegeleiden.
 • Wij doen dit op vraag van de leerling, de ouder(s) of de school.
 • Wij werken onafhankelijk van de school.
 • Wij hebben beroepsgeheim.
 • Wij werken altijd gratis.

CLB team:

 • Begeleiders:
  Hilde Coenen (psychopedagogisch consulent)
  Annelore Vos (maatschappelijk werker)
  Els Claeskens (psychopedagogisch consulent)
 • Verpleegkundige:
  Jelle Richard

Eén dag per week is er iemand van het CLB-team aanwezig op onze school. De exacte data kan je op het schoolsecretariaat te weten komen.
Op andere dagen (ook op woensdagnamiddag) zijn ze te bereiken op hun gsm-nummer.

Speciaal voor de leerlingen uit het lager onderwijs:
Ook de leerlingen kunnen rechtstreeks contact opnemen met het CLB.
Op geregelde tijdstippen zijn ze op een bepaalde dag in de school aanwezig om naar vragen, problemen,… van de leerlingen te luisteren.