Buitenschoolse kinderopvang

De buitenschoolse opvang wordt georganiseerd door Ferm Kinderopvang.  De opvang wordt gedragen door een team van gediplomeerde kinderbegeleiders met aan het hoofd een verantwoordelijke kinderopvang.

Om te kunnen genieten van de buitenschoolse opvang is het nodig om geregistreerd te zijn.  Dit kan door onze inschrijvingsdocumenten volledig ingevuld en ondertekend te bezorgen.  Inschrijvingsdocumenten kunnen gedownload worden via www.samenferm.be of zijn te verkrijgen via de kinderbegeleiders in het Nest.  Zij maken graag even tijd vrij voor een rondleiding samen met uw kind.

Voor- en naschools:

Wij openen onze deuren om 7u ’s morgens.  Om 8u30 worden de kinderen naar de speelplaats begeleid.

’s Avonds worden de kleuters een kwartier na schooltijd opgehaald en gaan onder begeleiding naar de juiste opvangplaats.  Voor de kleinste kleuters is dit een klasje, de oudere kleuters worden opgevangen in het opvanglokaal (naast het eerste leerjaar).  Zij kunnen er terecht tot 18u30. Onze avond start met een rustig koek en drank moment.  Kinderen kunnen van thuis uit een koekje en een drankje meenemen.  Wij bieden (gratis) water aan een tussendoortje (€0.47).  Nadien worden de speeldeuren opengezet en kunnen de kinderen naar hartenlust spelen met allerhande speelgoed.

Kinderen van de lagere school worden het eerste uur na schooltijd opgevangen in de gemelde opvang.  Deze opvang gaat door op de speelplaats of in de refter van de school.  Om 17u05 (17u20 op dinsdag en donderdag) gaan ook deze kinderen naar het opvanglokaal.

Vakantieopvang

Tijdens de vakantie worden kleuters en lagere schoolkinderen apart opgevangen.  Op die manier kunnen wij activiteiten verzekeren aangepast aan elke leeftijd.

  • Onze kleuters worden opgevangen in de hoofdlocatie, Kapelstraat 28 in Rotselaar.
  • De kinderen van de lagere school kunnen terecht in locatie Heikant, Schoolstraat 48 in Rotselaar

Wij zijn geopend tijdens vakantiedagen van 7u tot 18u30, na inschrijving via ons online systeem (reserveren.landelijkekinderopvang.be)

Schoolvrije dagen

Tijdens schoolvrije dagen zijn wij geopend van 7u tot 18u30.  Kinderen kunnen bij ons terecht na inschrijving via ons online inschrijvingssysteem (reserveren.samenferm.be).  De opvang gaat door in het Nest of in de hoofdlocatie.  U wordt hiervan tijdig geïnformeerd.De buitenschoolse opvang wordt georganiseerd door Ferm Kinderopvang.  De opvang wordt gedragen door een team van gediplomeerde kinderbegeleiders met aan het hoofd een verantwoordelijke kinderopvang.

Tarieven :

 Gewoon tarief

Vanaf 2 kinderen

Die op eenzelfde dag naar de opvang komen

Sociaal tarief

Per begonnen half uur

€1,50€1,13€0,75
Een derde dag (op een schoolvrije dag, minder dan 3u aanwezigheid)€4,93€3,70€2,47

Voor een halve dag (van 3 tot 6 uur)

€7.44€5,58€3,72

Voor een hele dag (meer dan 6u)

€14,83€11.12€7,42
  • Jaarlijks wordt er een administratieve kost van 20€ aangerekend.
  • Fiscale attesten worden uitgereikt in de loop van de maand mei.
  • Voor opvang van kinderen tot 12 jaar, kan u tot €11,20 per kind en per dag inbrengen bij de belastingen. Daarvoor moet u het fiscaal attest samen met uw belastingformulier indienen.

Meer info

Ferm Kinderopvang
Kapelstraat 28, Rotselaar
016/44 79 18                                                                                                  bko.rotselaar@samenferm.be

Contactgegevens opvang:
Steenweg op Nieuwrode 43, Wezemaal
016/22 66 80

Verantwoordelijken:

  • Liesbeth Gauthier
  • Ann Vanthournout