Inrichtende macht

De inrichtende macht van onze school is het Gemeentebestuur van Rotselaar.
Zij is de werkgever van de leerkrachten en eigenaar van de schoolgebouwen.
Het college van Burgemeester en Schepenen beslist over de dagelijkse werking van de school.
Als contactpersoon treedt de schepen van onderwijs op.
Burgemeester: Jelle Wouters
Schepen van onderwijs: Nele Demuynck
Gemeentehuis Rotselaar:
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar
tel. 016-61 63 11
website: https://www.rotselaar.be