Klassen

Kleuterschool Lagere school
 
 • Sport- en verkeersdag
 • Vele doelgerichte buitenactiviteiten
 • Speelplaats met fietsen, verkeerspark, zandbak, danstheater, speeltoestel
 • Overnachting voor de kleuters van de derde kleuterklas
 • Kinderverzorgster en zorgcoördinator versterken het team
 • Uitgebreid kindvolgsysteem met zorg op maat van jouw kind
 • Samenwerking met CLB
 • Mogelijkheid tot middagdutje voor jongste kleuters
 • Klasoverschrijdende activiteiten
 • 2 x per week bewegingsopvoeding in onze vernieuwde sporthal
 • Kleuterzwemmen vanaf derde kleuterklas (2-wekelijks)
 • ICT in de kleuterklas met tablet en laptops
 • Leuke daguitstapjes naar het bos, kinderboerderij, tuin van de buren, beesten in de wei, …
 • Opvang van peuters in de klas vanaf 8.30 door hun juf
 • Alle vakken aangepast aan de nieuwste leerplannen
 • Kwaliteitsvol onderwijs
 • Sportieve school
 • Bijzondere aandacht voor rekenen en taal
 • Meerdere leesvormen met focus op vloeiend lezen
 • Openluchtklassen vanaf derde leerjaar
 • Klasoverschrijdende activiteiten
 • Actieve, groene speelplaats met wilgenhut, apenparcours, zandbak, evenwichtsparcours, speeltoestellen, voetbalveld, …
 • ICT met digitale borden,laptops en desktops in elke klas
 • Vele naschoolse activiteiten: sport, toneel, tekenschool, crea, …
 • Sterke focus op sociale vaardigheden, groepsdynamiek
 • Werken aan verkeersveiligheid met mogelijkheid tot behalen van voetgangers- en fietsdiploma
 • Milieu op school: kippenhok, moestuinbakken, perelaars, buitenklas
 • Extra begeleiding van kinderen met sterke zorgvraag: co-teaching, zorgcoördinator, samenwerking CLB, sterk kindvolgsysteem
 • Educatieve uitstappen
 • Toneelvoorstellingen in de school en/of in de schouwburg